امروز دوشنبه, 27 خرداد 1398 - Mon 06 17 2019

                 

منو

کتاب بدایه المعارف الاهیه

 

مقدمه

علم کلام از علوم اسلامی است که بیشتر بر کاربرد عقل و علم در مسائل اعتقادی تکیه دارد تا باور تقلیدی. علم کلام معتقد به تحقیقی بودن باورهای اعتقادی است، نه تقلیدی بودن آن‌ها.

دانش کلام، به پایه‌های اعتقادی در یک دین و مقابله و بحث با نظرات دیگر اندیشه‌ها می‌پردازد. جُستارهایی مانند برهان‌های اثبات وجود خدا، حدوث یا قدم جهان هستی، نبوت خاصه و عامه، عدل الهی، امامت، معاد و… در این رشته نظری بحث می‌شود. دانشمند علم کلام را «متکلم» می‌نامند.

از زمان آغاز بحثهای کلامی و فلسفی میان مسلمانان، فرقه‌ها و مکاتب کلامی بسیاری پدید آمده اند. برخی از این مکاتب پیروان بسیاری دارند که مکتب اشعری اهل سنت از این لحاظ، مقام اول را دارد. مذاهب فقهی اهل سنت، چهار مذهب اصلی حنفی ، مالکی ، شافعی و حنبلی است و پیروان این مذاهب فقهی مختارند تابع هر یک از این مذاهب کلامی باشند. شیعیان غالبا تابع مکتب امامی اند.

مهمترین مکاتب کلامی مسلمانان که در طول تاریخ تاثیر مهمی بر مباحث کلامی آنان نهاده‌اند، عبارتند از:

مرجئه

اهل حدیث

معتزله

معرفی کتاب بدایه المعارف

کتاب بدایه المعارف همان گونه که از اسمش پیدا است، شرحی است مبسوط و مفصل بررساله عقاید امامیه، تألیف علامه مجدد مرحوم محمدرضا مظفر، و دربردارنده خلاصه اى از اصول اعتقادات شیعه به همراه شرح مفصل از هر اصل مى باشد.

مؤلف کتاب یعنی حضرت آیت الله خرازی(حفظه الله) رساله مذکور را به عنوان متن اصلى اثر خویش قرار داده است، در هر بخش به تفصیل از اعتقادات شیعه سخن گفته و مسائل اعتقادى را به روش کلامى ـ فسلفى مطرح و اثبات نموده است.

عناوین کتاب بدایه المعارف الاهیه:

کتاب مذکور متشکل از دو قسمت می باشد که هر دو قسمت کتاب در ضمن یک مجلد چاپ و منتشر شده است.

قسمت اول بدایه المعارف

این بخش در دو فصل تنظیم یافته:

فصل اول: راجع به بحث الاهیات سخن گفته است.این فصل مشتمل بر ۸بخش است:

-عقیده شیعه در مورد خداوند.

-عقیده شیعه راجع به توحید و یگانگی خداوند.

-عقیده شیعه در مورد صفات الهی.

-عقیده شیعه راجع به عدل.

-عقیده شیعه در بحث تکلیف.

-عقیده شیعه در موضوع قضا و قدر.

-عقیده شیعه در بحث بداء.

-عقیده شیعیان در احکام دین.

فصل دوم: در موضوع نبوت وارد شده و به اثبات عقلی و لزوم آن پرداخته است.این بخش از۶قسمت تشکیل شده است که به ترتیب نام برده می شود:

-عقیده شیعه در موضوع نبوت.

-عقیده شیعه در مورد معجزات انبیاء.

-عقیده شیعه در بحث عصمت انبیاء.

-عقیده شیعبان در بحث صفات نبی.

-عقیده شیعیان در مورد انبیای دیگر.

-عقیده شیعیان در مورد قرآن

قسمت دوم کتاب بدایه المعارف

این بخش از پنج فصل تشکیل شده است:

فصل اول: راجع به امامت می باشد که در ۱۱بخش تالیف شده است:

-اعتقاد شیعه در مورد امامت.

-اعتقاد شیعه در عصمت امام.

-اعتقاد شیعیان در صفات و علم امام.

-اعتقاد شیعه راجع به اطاعت از امام.

-اعتقاد شیعیان در حب اهل بیت.

-اعتقاد شیعیان در مورد ائمه.

-اعتقاد شیعه در مورد جانشینی ائمه یکی پس از دیگری.

-اعتقاد شیعه راجع به تعداد امامان.

-اعتقاد شیعه در مورد امام غایب.

-اعتقاد شیعیان در زمینه رجعت.

-اعتقاد شیعیان در مورد تقیه.

فصل دوم: این فصل از ۷بخش تشکیل شده که به اختصار به آنها اشاره می کنیم:

– اعتقاد مذهب شیعه راجع به بحث دعا.

-اعتقاد شیعه در مورد زیارت اهل قبور.

-اعتقاد شیعه اثنی عشری در مورد تشیع و آداب تشیع.

-عقیده شیعه در مورد ظلم و ستم.

-عقیده شیعه در مورد کمک و همراهی ظالمان.

-عقیده شیعه در مورد برخورد با حکومت ظلم.

-اعتقاد شیعه در مورد وحدت اسلامی.

-اعتقاد شیعه راجع به حقوق مسلمان در برابر مسلمان.

فصل سوم: این فصل در مورد معاد و شبهات احتمالی معاندین پیرامون این بحث می باشد که خود، دردو بخش نگارش یافته است:

-اعتقاد و نظر شیعه راجع به معاد.

-اعتقاد شیعه در بحث معاد جسمانی و امکان وقوع آن.

   

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد